Hvordan formidler du dine budskaber?
Taler du længe, igen og igen?
Laver du omfattende diagrammer?
Eller viser du din pointe visuelt?

Make a visual point.

MARKEDSSTRATEGI

Kundefangst

Med den rette storytelling kan du gøre
dig mindre afhængig af at deltage i
priskonkurrencen.
Vil du høre mere om illustrationer til
artikler?


ORGANISATION

Forandringsparathed

Ledelsen af Københavns teknikforvalt-
ning gennemgik kommende struktur-
ændringer ud fra denne planche over
personalegruppens hverdag – i stedet
for trættende overheads med bullet points.

De 11 sjakformænd er tegnet som kari-
katurer, så de enkelte medarbejdere
kunne genkende deres faktiske chef.

Vil du høre mere om medarbejder-moti-
vation?INDSALG

Service på alle planer

ServiceLovers er et koncept rundt om
en app, der giver kunder mulighed for
at sende “virtuelle drikkepenge” til
dem, de er blevet betjent af. Medar-
bejderen kan samle dette feedback og
bruge det som dokumentation på god
serviceadfærd over for ledelsen.

Vil du høre mere om forklarings-planch-
er?
HR PROCES

Spil dine kollegaer gode

Planche med påmindelse om at ned-
bryde barrierer mellem afdelinger, og
at forberede sit delarbejde på en måde,
der gør det let for kollegaen, der skal
overtage efterfølgende.

Vil høre mere om visuel nudging?


INDSALG

Features ved ny app

Gennemgang af features ved denne
nye app og mulighederne for de for-
skellige brugere.

I Crewplans koordinations-app kan
frivillige selv booke sig ind på faste
eller ad hoc opgaver, der trænger til
at blive løst.BRUG FOR GRAPHIC RECORDING?


GLOBAL HR

Peer support

Falck havde brug for at udanne udvalgte
“peers” blandt medarbejderne verden
over – til at holde øje med kollegaer,
der går alene og tumler med belastende
oplevelser. Disse skal i så fald hurtigt
have hjælp til at komme igennem det
ekstra pres.
Vil du høre mere om sober illustration af
alvorlige emner?TOP OF MIND

Rådgivere med fart på

Et ventilationsfirma udsender hvert
år en årsskiftehilsen til deres kunder.
Tegningen på forsiden udtrykker årets
dominerende tema.

Kortet med karikaturer af de tre fart-
glade indehavere skiller sig markant ud


PR

Forbilledlig hygiejne

Illustrationer til artikler i fagblad om
håndtering af fødevarer.
Hvis du vil høre mere om oplysende

indslag i debatten, der gavner dit om-
dømme?ILLUSTRATIONSSERIE TIL FOREDRAG

Kulturforskelle


EDUTAINMENT

Livsstils-nudging

Oplæg til Hjerteforeningen om at få
regelmæssige mails på arbejdspladsen

med sundhedsinformation, der for-
planter sig til privatlivet.